Liên Hệ

Thuộc dự án Vega City Nha Trang, khu vực Bãi Tiên, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam